Chào mừng quý vị đến với Truong THCS Kim Son Dong Trieu.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Vũ Thị Hồng Hưng
Người gửi: Dương Thùy Giang
Ngày gửi: 22h:13' 28-04-2011
Dung lượng: 124.0 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
Học - Học nữa - Học mãi
Chào mừng quý thầy cô về dự tiết học của lớp hôm nay
Học - Học nữa - Học mãi
Kiểm tra bài cũ:

?:Thực hiện phép cộng phân số (đã học ở bậc tiểu học):

?:Thực hiện phép cộng phân số (đã học ở bậc tiểu học):

Gi?i :
???
Tính :


Học - Học nữa - Học mãi
Tiết 78:
Phép cộng phân số
I) Cộng hai phân số cùng mẫu
1. Ví dụ:
-3
1
9
7
+
5
5
2
2. Quy tắc
?1
a.
+
-9
b.
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu .

Cộng các phân số sau :
(BT42/SGK/26)
Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể) :

Phép cộng phân số
Học - Học nữa - Học mãi
Phép cộng phân số
I) Cộng hai phân số cùng mẫu
II) Cộng hai phân số không cùng mẫu
2
3
5
-3
+
Tiết78:
1. Ví dụ:
Mu?n c?ng hai phõn s? khụng cựng m?u, ta vi?t chỳng du?i d?ng hai phõn s? cựng m?u r?i c?ng cỏc t? v gi? nguyờn m?u chung .
2. Quy t?c
?3: C?ng cỏc phõn s? sau
Bài giải
Tiết 79
PHÉP CỘNG PHÂN SỐ
1. Cộng hai phân số cùng mẫu :
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu dương , ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.
*Qui tắc :
2. Cộng hai phân số không cùng mẫu :
Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu , ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.
* Qui tắc
Tiết 78:
III. LuyÖn tËp
Baøi taäp 46 SGK tr.26


Hoûi giaù trò cuûa x laø soá naøo trong caùc soá sau:
Phép cộng phân số
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1/ Xem lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu; hai phân số không cùng mẫu.
2/ Xem lại cách quy đồng mẫu các phân số.
3/ Thực hiện tương tự các bài tập 44, 45 SGK trang 26
4/ Xem và chuẩn bị trước bài “Tính chất cơ bản của phép cộng phân số”
 
Gửi ý kiến